GRUPPHANDLEDNING FÖR YRKESVERKSAMMA

Vi utvecklas tillsammans!

Handledningen ger yrkesverksamma tid att speglas tillsammans och reflektera över sina olika roller. Handledningen startar en förändringsprocess som syftar till att ta till vara gruppens samlade kompetens och erfarenhet. På så sätt växer ett gemensamt kvalitétsäkrande arbete fram.

Med handledarens och gruppens erfarenheter och kompetens utforskas de problem som hindrar utveckling. Den positiva kraft och dynamik det ligger i att empatiskt reflektera tillsammans, leder ofta till ny utveckling och nya valmöjligheter. Vi kan då gemensamt möta upp de behov som tidigare blivit åsidosatta.

INDIVIDUELL HANDLEDNING FÖR YRKESVERKSAM

Du är unik!

Med individuell handledning får du tid för din egen reflektion. Vi utgår från de aktuella situationer som du befinner dig och som behöver spegling, återkoppling och bearbetning. På så sätt ökar din medvetenhet och du får redskap för vad du behöver utveckla hos dig själv för att agera på ett sätt som du kan känna dig trygg i.

Den individuella handledningen syftar till att stärka och utmana till ökad medvetenhet om din potential. Vi utgår alltid utifrån det du redan har klarat av att hantera tidigare. Där finns ofta dolda styrkor och talanger synliga. Ibland finner du även något ofullbortat som behöver göras färdigt. Det kan ha stor betydelse för att kunna utvecklas vidare.