Utbildning och yrkeskompetens

 • Family lab familje och föräldrahandledare
 • Handledare för yrkesverksamma. enskilt eller i grupp.
 • INPB interpersionell Neurobiologi del 1 samt fördjupnings kurs del 2
 • Interpersionell Neurobiologi i parterapi
 • Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes samt integrativ psykoterapi KBT och ACT
 • Diplomerad Samtalscoach
 • Lång yrkeserfarenhet av behandlings och utredningsarbete på behandlingshem för familjer med olika typer av psykosocial problematik
 • Specifik erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik främst ADHD
 • Jag och min familj har fungerat som familjehem för ungdomar under många år
 • Barnskötare arbetat med inriktning förskoleverksamhet
 • Arbetar utifrån Psykosyntesen’s grund och riktlinjer samt med ett kognitivt beteendeperspektiv (KBT)
 • Medlem i Psykosyntesförbundet

Några rader om mig

Jag är 57 år och är berikad med en man och två vuxna söner. Trädgård och natur ligger mig mycket varmt om hjärtat och bidrar på ett skönt vis till inre ro, mental vila och reflektion.

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv trivts med att arbeta med människor. Jag startade inom barnomsorgen och fortsatte vidare till familjehemsvård för ungdomar, behandlingshem för familjer med missbruk och psykosociala svårigheter.

Under 6 år har jag arbetat i skolans värld som resurs samt hjälplärare till elever med ADHD problematik och varierande beteende och inlärningsvårigheter. Jag hade förmånen att få följa ungdomarna under dessa år och vi hann bygga en tillitsfull relation med både dem och föräldrar.

Jag upplever hur behovet av stöd hos både barn, ungdomar och vuxna ökat markant. Att någon verkligen har tid att lyssna färdigt, är nog det behov jag ser som särskilt betydelsefullt.

I dag arbetar jag delvis på ett HVB-hem där man har möjlighet att bo som familj under utredning eller behandling. Min yrkesroll i detta sammanhang är att handleda föräldrar i kris i grupp samt samtalsinsatser av olika slag. Till viss del även konkreta behandlingsinsatser under utredningstiden.

Min nyfikenhet på hjärnans fantastiska funktion, har motiverat mig att fördjupa mig i kunskapen om Interpersionell neurobiologi. Vad som sker i spacet mellan oss människor när vi möter varandra och hur vi tar in och uppfattar det som sker. under hösten 2021 går jag en vidare utbildning i fördjupat arbete med just den inriktningen. spännande !