Terapi , individ eller par

Psykosyntes är en livsbejakande terapiform med en humanistisk grundsyn. Här finns en stark tilltro till människans potential, vilja och förmåga till utveckling. Psykosyntesen såsom KBT är en praktisk psykologi där vi under trygga former varvar konkreta insiktsfulla övningar med reflekterande samtal. Insikten går då på ett naturligt sätt över till handling.

I terapi ges Du möjlighet att utforska dina livsmönster. Du får i din takt tid att se vad som format ditt sätt att tänka samt agera. Medvetenheten över vad som styrt dina handlingar gör att Du kan välja om utifrån de livsvärden som är viktiga för Dig idag.

Både Psykosyntes och ACT arbetar med att öka den psykologiska flexibiliteten så att människan bättre kan ta vara på de möjligheter som erbjuds i nuet och på så sätt skapa sig ett meningsfullt liv.

Coaching

Ett samtal som har en tydlig inriktning. Du arbetar mot ett mål, ofta med delmål på vägen. Det är en handlingsinriktad metod som passar både för individer och för grupper.

Exempel på teman kan vara

 • Att utvecklas i en relation.
 • Att utvecklas som förälder
 • Att bli tydligare med mina gränser och åsikter
 • Att lära mig att se mina egna förmågor och kvalitéer.
 • Att träna självomsorg
 • Att hantera konflikter på ett ansvarsfullt vis
 • Att lära sig hantera en krävande relation.
 • Att hitta en balans mellan yrkesliv och privatliv.
 • Att utvecklas i min yrkesroll.

Stödsamtal

Vid akuta livskriser behöver man inte klara av att hantera allt ensam. Stödsamtal hjälper till att skapa en struktur i krisen. Tankar och känslor får god möjlighet att uttryckas och sorteras. Struktur är nödvändigt för att ta sig igenom krisen ett steg i taget

Kriser där Stödsamtal kan hjälpa.

 • Separation eller skilsmässa.
 • Sjukdom.Plötslig förlust.
 • Förlust av närstående.
 • Arbetslöshet/uppsägning.
 • Utsatt för mobbning.
 • Misshandel, fysiskt eller psykiskt.

Stödsamtal inriktar sig även till barn och ungdomar.

 • När ex föräldrar separerar.
 • När någon i min närhet blir sjuk.
 • Syskon som plötsligt dör.
 • Utsatt för mobbning/näthat.
 • Misshandel, fysiskt och psykiskt.
 • När jag inte tycker att jag duger.